• GS.TS.BS. Ngô Quý Châu

  Chủ tọa Phó giám đốc phụ trách bệnh viện Bạch Mai
  Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung

  Chủ tọa Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương
  Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam
 • ThS.BS. Vũ Văn Thành

  Báo cáo viênTrưởng khoa Bệnh phổi mạn tính
  Bệnh viện Phổi Trung ương
 • PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Vân

  Báo cáo viên Khoa khám bệnh – Bệnh viện Đại học Y
  Nguyên giảng viên chính Trường Đại học Y Hà Nội
 • PGS.TS.BS. Chu Thị Hạnh

  Báo cáo viên Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp
  Bệnh viện Bạch Mai
-->

Thông tin đăng ký (Registration form):

person
email
location_on
location_on
Ghi chú: Đây là hội thảo chỉ dành cho cán bộ y tế.